Slik går du frem

  1. Du kontakter H2 via kontaktskjema på nettsiden, eller e-post: post@fotoh2.no og forteller oss at du ønsker hjelp til reproduksjon eller print.

  2. Som svar på din henvendelse sender H2 deg en e-post med et kort skjema for utfylling angående original og valg for reproduksjonen. Skjemaet sendes til post@fotoh2.no.

  3. Når H2 har mottatt utfylt skjema, mottar du et pristilbud. Tilbudet er bindende for H2 i 14 dager. Er ikke tilbudet godtatt innen den tid, må nytt tilbud gis.

  4. Om du godtar pristilbudet, sender du svar på dette på post@fotoh2.no.

  5. H2 sender deg så en bekreftelse med tid for levering.

  6. Du leverer original til H2.

  7. H2 orienterer om når jobben kan gjøres, og du kan få anledning til å overvære prosessen.

  8. H2 leverer reproduksjonene med sertifikater etter avtale.

  9. Du mottar faktura for jobben sammen med reproduksjonene, eller betaler ved levering hos H2 som privatkunde.

Blekkskriver